Termeni și Condiţii Generale de utilizare a serviciului

„Plata facturi on-line”  Internet si CATV – NETPONTPAY

 

1. APLICABILITATE SI DESCRIEREA SERVICIULUI

1.1 Acesti Termeni, Condiţii Generale si Politici de utilizare a serviciilor de Internet afişate pe Pagina web reglementează relatia comerciala dintre TOTH PIROSKA I.I.si Client cu privire la furnizarea serviciului de plata a facturii on-line (“Serviciul”)

 

1.2 Portalul este disponibil pentru clientii TOTH PIROSKA I.I.care au incheiat contract de furnizare servicii Internet si CATV.

 

1.3 Serviciul permite plata de catre Client a facturilor fiscale, emise pentru serviciile de Internet/CATV de catre TOTH PIROSKA I.I., dupa momentul crearii facturii.

 

1.4 Accesul la portal este conditionat de inregistrarea prealabila si de acceptarea Termenilor si Conditiilor Generale .

 

1.5 Cerintele tehnice minime pentru o furnizare corespunzatoare a Serviciului sunt un computer conectat la Internet si un program de navigare (browser web) instalat pe acesta: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.

 

1.6 Clientul poate accesa Serviciul 24h/zi, 7 zile/saptamana, cu exceptia perioadelor in care se efectueaza lucrari de intretinere si/sau reparatii ale acestuia. Accesul poate fi limitat ca viteza in orele de utilizare maxima, datorita capacitatii limitate de procesare a sistemului informatic pe care ruleaza Serviciul. Clientul intelege ca mai multi Clienti conectati simultan la Serviciu poate determina scaderea vitezei de raspuns a Serviciului.

 

1.9 Conditii privind transmiterea facturilor prin email/SMS. Asa cum se mentioneaza mai jos, clientii primesc facturile exclusiv prin mijloace electronice in situatia in care si-au exprimat acordul in acest sens. Prevederile de mai jos sunt aplicabile Clientilor care si-au dat acordul ca TOTH PIROSKA I.I. sa le transmita prin mijloace electronice si, mai precis, prin intermediul e-mail/SMS, facturile fiscale aferente serviciilor furnizate. Acesti Clienti isi asuma in totalitate termenii si conditiile mentionate mai jos. Clientul intelege si este de acord ca informatiile afisate prin intermediul Serviciului nu pot constitui obiectul unor eventuale contestatii sau actiuni in justitie sau probe in cadrul unor proceduri judiciare. In aceasta situatie, singurele informatii care pot constitui obiectul unor eventuale contestatii sau actiuni in justitie sunt cele mentionate pe factura emisa in format hartie si arhivata la sediul Companiei In cazul in care, din motive independente de vointa TOTH PIROSKA I.I., site-ul Portal nu este functional, sau Clientul nu acceseaza sau nu poate accesa site -ul, Clientul nu este exonerat de obligatia de a plati facturile, avand obligatia de a se interesa asupra sumei de plata conform prevederilor din contractul de prestări servicii, încheiat cu TOTH PIROSKA I.I. Primirea facturii prin intermediul e-mail/SMS nu impune obligativitatea plătii on-line cu card bancar.

 

2. DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE TOTH PIROSKA I.I.

2.1 TOTH PIROSKA I.I.va depune toate eforturile pentru a asigura utilizarea Serviciului de catre Client in conditii de securitate si confidentialitate.

 

2.2 TOTH PIROSKA I.I.poate oricand suspenda sau intrerupe furnizarea Serviciului, cu efect imediat si fara un anunt prealabil, in scopul efectuarii unor reparatii, lucrari de intretinere sau in scopul imbunatatirii performantelor Serviciului.

 

2.3 In caz de folosire abuziva sau neautorizata a acestui Serviciu, precum si de nerespectare a oricaror obligatii prezentate mai jos, TOTH PIROSKA I.I.isi rezerva dreptul de a limita, suspenda sau anula, fara preaviz, accesul Clientului la Serviciu.

 

3. DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE CLIENTULUI

3.1 Clientul se obliga sa utilizeze Serviciul numai in scopul mentionat la art. 1.3. Clientul va folosi Serviciul astfel incat prin propria conduita sa nu perturbe functionarea normala a acestuia si este direct raspunzator pentru orice daune suferite de acesta, care au fost cauzate prin nerespectarea de catre Client a obligatiilor prevazute in Termenii si Conditiile Generale de utilizare.

 

3.2 Clientul are obligatia de a pastra confidentialitatea datelor sale de identificare, fiind unic raspunzator pentru orice consecinte pe care le-ar putea avea divulgarea acestora catre un tert, indiferent daca divulgarea a fost intentionata, din neglijenta sau din imprudenta. Clientul va notifica imediat TOTH PIROSKA I.I.in situatia in care ia cunostinta de utilizarea datelor sale de identificare de catre o terta parte neautorizata, identificata sau neidentificata.

 

3.3 Clientul se obliga sa comunice de indata TOTH PIROSKA I.I., in scris, orice modificare privind datele de identificare ale acestuia. In caz contrar, TOTH PIROSKA I.I.nu isi asuma raspunderea pentru datele neactualizate de Client.

 

3.4 Clientul intelege ca accesul la anumite functiuni ale Serviciului pot fi restrictionate pe toata durata in care furnizarea catre Client a tuturor sau a unei parti din serviciile TOTH PIROSKA I.I.sunt suspendate, indiferent de cauza suspendarii.

 

4. SECURITATEA

4.1 Serviciul este furnizat prin intermediul unui sistem informatic cu acces restrictionat. Orice accesare a sistemului si/sau a Serviciului, prin folosirea unui Cod client (identificator) si/sau a unei numere de factura care nu au fost alocate celui care incearca sa acceseze sistemul si/sau Serviciul sau accesarea sistemului in orice alt mod, prin inlaturarea neautorizata a restrictiilor de acces, precum si utilizarea sistemului cu depasirea limitelor autorizarii constituie infractiune si se pedepseste conform legii romane privind combaterea criminalitatii informatice.

 

4.2 Prin accesarea contului si utilizarea combinatiei de cod client/numar factura, Clientul este responsabil pentru toate actiunile care decurg din folosirea acestora. TOTH PIROSKA I.I.nu este responsabila pentru erorile survenite in urma neglijentei Clientului privind securitatea si confidentialitatea contului sale.

 

5. PLATA ONLINE, MODIFICAREA TERMENILOR SI CONDITIILOR GENERALE DE UTILIZARE

5.1.TOTH PIROSKA I.I.furnizează serviciile de pe portalul on-line Clientului in mod gratuit.

 

5.2 TOTH PIROSKA I.I.poate modifica unilateral, oricand, Termenii si Conditiile Generale. Atunci cand se opereaza aceste modificari, TOTH PIROSKA I.I.va pune la dispozitie o noua versiune a Termenilor si Conditiilor Generale pe Pagina web.

 

5.3 Clientul a luat la cunostinta si accepta faptul ca, daca utilizeaza Serviciile dupa data la care s-au schimbat Termenii si Conditiile Generale, TOTH PIROSKA I.I.va considera utilizarea in continuare a Serviciilor de catre Client ca o acceptare a Termenilor si Conditiilor Generale modificati.

 

5.4 Plata on-line cu card bancar a facturii pentru serviciile TOTH PIROSKA I.I.Utilizarea serviciului nu impune obligativitatea platii on-line cu card bancar a facturii pentru serviciile TOTH PIROSKA I.I.. Plata on-line cu card bancar este o facilitate acordata de TOTH PIROSKA I.I.clientilor, nu o obligatie. Puteti plati on-line factura pentru serviciile TOTH PIROSKA I.I., cu cardul dumneavoastra bancar de debit / credit valid si acceptat. TOTH PIROSKA I.I. accepta pentru plata on-line a facturilor urmatoarele tipuri de carti de credit/debit: VISA(inclusiv Visa Electron), MasterCard (inclusiv Maestro) sau orice alt card bancar emis sub siglele VISA sau MasterCard. In momentul in care va manifestati intentia de a plati cu un astfel de card, veti fi asistat de sistemul de plati on-line, fiind necesar sa completati intr-un formular (“Formular”) datele despre cardul dumneavoastra pe care il folositi pentru plata. Aveti grija sa completati Formularul corect. Clientul are obligatia de a pastra confidentialitatea datelor din Formular, fiind unic raspunzator pentru orice consecinte pe care le-ar putea avea divulgarea acestora catre un tert, indiferent daca divulgarea a fost intentionata, din neglijenta sau din imprudenta. Clientul este responsabil pentru toate actiunile care decurg din folosirea datelor din Formular. TOTH PIROSKA I.I.nu este responsabila pentru erorile survenite in urma neglijentei Clientului privind securitatea si confidentialitatea acestor date. Intrucat sistemul foloseste automat, pentru plata on-line a facturii, unele din datele pe care dumneavoastra le-ati furnizat pentru accesul la Serviciul Portal, este important ca aceste date sa fie corecte si actualizate. Solutiile de plata on-line folosite pentru plata facturii serviciilor TOTH PIROSKA I.I.sunt furnizate de catre procesatorul de plăți contractat de TOTH PIROSKA I.I.pentru incasarea facturilor, facilitand platile ordonatate de catre Client on-line prin intermediul cardului bancar pentru achitarea facturii pentru serviciile de utilitati apa- canal. Pentru platile cu carduri de credit/debit emise sub sigla Visa si MasterCard (Visa/Visa Electron si Mastercard/Maestro) este folosit sistemul “3-D Secure” elaborat de aceste sisteme care asigura tranzactiilor on-line acelasi nivel de securitate ca cele realizate la bancomat sau la un comerciant. Certificarea “PCI DSS Level 1”, specifica industriei ce se ocupa de procesarea cardurilor bancare, asigura in primul rand ca numarul cardului dumneavoastra, pe care il furnizati pentru efectuarea platii on-line a facturii conform acestor termeni si conditii, nu este stocat, la niciun moment de timp, pe serverele TOTH PIROSKA I.I.sau pe serverele procesatorului, fiind direct transmis catre sistemele Visa si MasterCard. Riscul principal asociat unei plati on-line este ca datele dumneavoastra sa intre in posesia, si sa fie folosite abuziv de terte persoane. In vederea eliminarii acestui risc, procesatorul garanteaza securitatea sistemelor informatice fiind certificata de catre organismele internationale in domeniu PCI DSS Level 1 si inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal. Totodata, in cazul in care cardul dumneavoastra a fost emis de catre o banca certificata in sistemul “3-D Secure”, are loc si un proces de autentificare a posesorului cardului, pe baza codului de securitate/parola cunoscut(a) numai de posesor, si se desfasoara numai pe serverele Visa sau MasterCard (dupa caz). Daca plata efectuata prin card bancar este reuşita, veti primi o notificare in acest sens. Daca plata nu poate fi efectuata prin cardul bancar indicat de dumneavoastra, veti primi o notificare de eroare in acest sens. Pentru plata on-line a facturii pentru serviciile de utilitati apa-canal, efectuate cu carduri bancare potrivit acestor termeni si conditii, nu se percepe comision. Conditiile privind plata on-line a facturii pentru serviciile TOTH PIROSKA I.I.prevaleaza asupra celorlalte dispozitii contrare din Termenii si Conditiile Generale.

 

6. ÎNCETAREA FURNIZĂRII SERVICIULUI

6.1. Oricare dintre parti are dreptul de a inceta furnizarea / accesul la Serviciu oricand, fara invocarea vreunui motiv si fara notificare prealabila.

 

6.2. TOTH PIROSKA I.I.poate inceta furnizarea serviciului, fara interventia instantei de judecata si fara indeplinirea nici unei formalitati prealabile, in cazul in care Clientul nu-si respecta oricare dintre obligatiile asumate sau in cazul in care impotriva Clientului este declansata procedura reorganizarii judiciare sau a falimentului.

 

7. PRELUCRAREA INFORMAŢIEI

7.1. Datele dvs cu caracter personal, furnizate pentru accesarea aplicației online (adresă de e-mail, cod client, nr. contract), vor fi prelucrate de către Toth Piroska I.I. , în conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare din domeniul protecției persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date prevăzute de Legea 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și a dispozițiilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private din sectorul comunicațiilor electronice.

 

7.2. Informațiile furnizate de dvs la utilizarea serviciului de plati on-line servesc următorului scop:

a) de a achita, on-line, contravaloarea serviciilor de Internet si CATV, prestate de societatea noastră;

 

7.4. În vederea realizării scopurilor de mai sus, datele furnizate de dvs pot fi transmise unor destinatari sau categorii de destinatari ai datelor, împuterniciți ai operatorului, care au obligația de a garanta protecția acestor date asemeni operatorului, precum și de a prelucra aceste date doar în baza instrucțiunilor operatorului, cu excepția cazului în care există o obligație legală în acest sens. Acestea nu vor face obiectul transferului în străinătate, către o țară terță, care nu asigură un nivel adecvat de protecție a lor.

 

7.5 Privind prelucrarea datelor personale, aveți urmatoarele drepturi: de transparență și informare, de acces si interventie la acestea, de rectificare, ștergere, restricționare, de opozitie justificata la prelucrarea acestora, de a nu fi supus unei decizii individuale, de a se adresa justitiei, conform art. 13-18 din Legea nr. 677/2001. Aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele dvs. personale să fie prelucrate în scop de marketing. Pentru exercitarea acestor drepturi, se va înainta către TOTH PIROSKA I.I.o cerere scrisă, datată și semnată. TOTH PIROSKA I.I.va comunica măsurile adoptate / informațiile solicitate în termen de 15 zile de la data primirii cererii. De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage oricând consimțământul pentru prelucrarea datelor furnizate, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, precum și dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere.

 

7.6. În lipsa unei solicitări de retragere a consimțământului cu privire la prelucrarea datelor, vă anunțăm că datele furnizate de dvs. vor fi stocate și păstrate cu respectarea atât a legislației în domeniu, cât și a termenelor prevăzute de alte acte normative pentru diferitele categorii de documente.

 

8. Politica de livrare

8.1. Serviciile se vor livra conform contractului de servicii Internet/CATV incheiat intre Client si Toth Piroska I.I. , factura pentru aceste servicii fiind emisa la inceputul lunii curente si se considera platita in momentul intrarii banilor in contul furnizorului.

 

9. Politica de anulare

9.1 Plata online a facturii si implicit a serviciilor facturate si livrate se poate anula doar cu conditia depunerii unei cereri in scris la sediul s-au punctul de lucru al Toth Piroska I.I. si aprobarii de catre Furnizor, conditiile fiind descrise in contractul de Internet/CATV incheiat intre Client si Toth Piroska I.I. respectand termenele legale. Descarca contract aici.